Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040293319 Застрахователно акционерно дружество "Алианц България Живот"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София-1504,бул. "Княз Дондуков" 59
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Цветята и децата са различни, слънцето - едно за всички" BG051PO001-4.1.03-0047-C0001
Да вземеш живота си в своите ръце чрез обучение и интеграция на пазара на труда BG051PO001-1.1.07-0047-C0001
Участвай в живота си-планирай бъдещето си! BG051PO001-1.1.07-0033-C0001
"Езикът - прозорец към света" BG051PO001-2.1.16-0116-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз