Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175105952 „АДЖЕНДА ТРЕНИНГ СОЛЮШЪНС” ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1800 София гр. София 1800, кв. Витоша, ул. "Братя Чакрин"16, офис 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Високо качество на човешкия капитал във фирма "Бруната България" ООД чрез професионално обучение им придобиване на ключови компетенции 23.12.2009 7,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Развитие на ключовите компетенции у служителите на "Космо България Мобайл" ЕАД-инвестиция в бъдещето BG051PO001-2.1.01-0271-C0001
Интегрирана прогрма за квалификация и обучения на заети лица в "Рока България" АД BG051PO001-2.1.01-0575-C0001
Мтел за МТЕЛ: Мобилност и трудова ефективност на заети лица BG051PO001-2.1.02-0010-C0001
Компетентно обслужване, делова ефективност и качествено сътрудничество с Общинска банка АД BG051PO001-2.1.02-0253-C0001
Повишаване адаптивността и конкурентоспособността на заетите в Спиди ООД и Омникар-БГ ЕООД лица чрез предоставяне на обучение за придобиване и развитие на ключови компетентности BG051PO001-2.1.02-0316-C0001
Повишаване адаптивността на персонала в "Колоре България" ООД чрез подобряване на квалификацията BG051PO001-2.1.02-0402-C0001
"Надграждане професионалните умения и компетентности на служителите в Райфаизенбанк /България/ ЕАД" BG051PO001-2.1.16-0008-C0001
"Успех в Кавен Орбико - инвестираме, учим и повишаваме професионализма си" BG051PO001-2.1.16-0171-C0001
"ЧЕЗ Груп в България - инвеститор в знанието на своите служители" BG051PO001-2.1.16-0097-C0001
"Подобряване на знанията и уменията на служителите на "Софийска вода" АД чрез обучения по професионална квалификация и ключови компетенции" BG051PO001-2.1.16-0177-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите от Общинска администрация - Троян BG051PO002-2.2.08-0084-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ BG051PO002-2.2.08-0142-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в Областна администрация – област Търговище BG051PO002-2.2.09-0050-C0001
Повишаване на професионалната компетентност и ефективност на Областна администрация Ямбол BG051PO002-2.2.14-0021-C0001
„ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ” BG051PO002-2.2.15-0050-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз