Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175072609 Център за професионално обучение към Алианс за регионални и граждански инициативи
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1225 София бул. Евлоги Георгиев 167А ет.1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване на адаптивността и квалификацията на заетите лица в "Стройпроект ООД" - Силистра 08.12.2008 41 233 32 681 14 823 34 138 11,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Повишаване на адаптивността и квалификацията на заетите в "ИВАЛ-ТРЕЙДИНГ" ЕООД 15.01.2009 10,00 ПрекратенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Рeконструкция и обновяване на читалища в Община Лом BG161PO001-1.1.01-0140-C0001
Рeконструкция, обновяване и оборудване на читалища в Община Ловеч BG161PO001-1.1.01-0138-C0001
Изграждане на партньорство за сътрудничество и обмен на добри практики между община Ловеч и община Ерфурт BG161PO001-4.2.01-0062-C0001
Превенция на риска чрез укрепване на свлачища в с.Българене и с.Лисец, община Ловеч BG161PO001-1.4.03-0015-C0001
"Инфраструктурни мерки за предотвратяване на свлачищни процеси в кв. "Младеново" град Лом" BG161PO001-1.4.03-0016-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКА КРАЙРЕЧНА ЗОНА ЛОМ BG161PO001-1.4.02-0039-C0001
Здравословна и достъпна градска среда в Община Благоевград BG161PO001-1.4.02-0046-C0001
Саниране и енергиен мениджмънт на ПГ „Найден Геров”, ЦДГ №7 „Калинка”, Детска ясла №1 и І-во ОУ „Никола Първанов” град Лом BG161PO001-1.1.01-0118-C0001
„Развитие на туристически атракции в община Троян” BG161PO001-3.1.02-0087-C0001
Предотвратяване на риска от наводнения и борба с ерозията чрез реконструкция на коритото на река Осъм в град Ловеч BG161PO001-1.4.06-0048-C0001
Подкрепа за разработка на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Ловеч BG161PO001-1.4.07-0006-C0001
Ловеч - корени от миналото - мостове към бъдещето BG161PO001-1.1.10-0014-C0001
Осигуряване ефективна социална инфра структура, предлагаща услуги за деца в риск в община Ловеч BG161PO001-1.1.11-0053-C0001
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската и образователната инфраструктура на община Ловеч BG161PO001-1.1.09-0038-C0001
"Подкрепа за развитие на туристически атракции в Община Ловеч" BG161PO001-3.1.03-0052-C0001
"Устойчиво развитие на туризма чрез ефективен маркетинг и реклама на разнообразни и атрактивни туристически продукти и услуги" BG161PO001-3.2.02-0008-C0001
Подкрепа за развитие на регионален маркетинг на туристическа дестинация Самоков-Долна баня-Сапарева баня BG161PO001-3.2.02-0030-C0001
„Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти в подкрепа на следващия програмен период 2014-2020” BG161PO001-5.3.02-0031-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз