Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200062954 „ГЕОГРАФИКА” ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Чумерна № 14, ет.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Местна инициатива за прозрачност в устройството и управлението на територията на община Ямбол” BG051PO002-1.2.02-0017-C0001
Културно-туристическо Развитие с Европейска Перспектива за Обновяване на Старите Твърдини “КРЕПОСТ” BG161PO001-4.2.01-0075-C0001
Подмагане на НКЖИ с техническа експертиза при осъществяване на наблюдението и контрола по изпълнението на договор по проект "Проектиране и внедряване на Географска Информационна Система (ГИС) за нуждите на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НК"ЖИ") BG161PO004-5.0.01-0024-C0001
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Ямбол BG161PO001-1.4.07-0024-C0001
Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство BG051PO002-1.3.04-0017-C0001
Ботевград - привлекателна дестинация за атрактивен културно-исторически еко и спортно развлекателен туризъм BG161PO001-3.1.03-0050-C0001
"Долината на розите и тракийските царе" BG161PO001-3.2.02-0009-C0001
РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН ПОМОРИЙСКИ ЗАЛИВ И ИЗТОЧНА СТАРА ПЛАНИНА BG161PO001-3.2.02-0006-C0001
Създаване на биоразградими опаковъчни материали на основата на полилактиди и техни съполимери BG161PO003-1.1.05-0041-C0001
„Повишаване на квалификацията на служителите в община Асеновград“ BG051PO002-2.2.08-0182-C0001
Повишаване на професионалната квалификация на служителите на община Кнежа BG051PO002-2.2.08-0098-C0001
Компетентна и мотивирана общинска администрация в услуга на гражданите BG051PO002-2.2.08-0047-C0001
Усъвършенстване на прилагането на политики за управление и координация в областта на метрологичния контрол в Български институт по метрология (БИМ) BG051PO002-1.3.06-0012-C0001
ПОВЕЧЕ ЗНАНИЯ ЗА ПО-КАЧЕСТВЕНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ BG051PO002-2.2.08-0214-C0001
Повишаване ефективността на административния и проектния капацитет в община Каолиново BG051PO002-1.1.07-0052-C0001
„Подобряване на ефективността на общинска администрация – Гълъбово чрез оптимизиране на структурата и функциите й” BG051PO002-1.1.07-0041-C0001
Оптимизиране на структурата на общинска администрация Роман чрез извършване на функционален анализ BG051PO002-1.1.07-0030-C0001
Подобряване на ефективността на струкурата на община Макреш чрез извършването на функционален анализ BG051PO002-1.1.07-0043-C0001
Оптимизиране на структурата и функциите на община Камено BG051PO002-1.1.07-0055-C0001
Подобряване прилагането на принципите на добро управление в Община Велико Търново BG051PO002-1.3.07-0123-C0001
Укрепване на капацитета за стратегическо планиране и мониторинг в процеса по разработване и актуализация на политики в Община Белоградчик BG051PO002-1.3.07-0071-C0001
Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики в община Средец BG051PO002-1.3.07-0039-C0001
Устойчиви и ефективни общински политики BG051PO002-1.3.07-0082-C0001
Подобряване на процеса на създаване и провеждане на политики от община Долни Дъбник BG051PO002-1.3.07-0031-C0001
Подобряване на процеса на разработване и прилагане на общински политики в община Долна Митрополия BG051PO002-1.3.07-0009-C0001
Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на община Цар Калоян в периода 2014-2020г BG051PO002-1.3.07-0037-C0001
Чрез ефективна координация и партньорство към устойчиво развитие на община Крумовград BG051PO002-1.3.07-0139-C0001
Разработване на стратегически планови документи на община видин и въвеждане на правила за мониторинг и контрол на политики BG051PO002-1.3.07-0088-C0001
Подобряване на ефективността на администрацията чрез въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при формулиране на политики BG051PO002-1.3.07-0068-C0001
Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Малко Търново BG051PO002-1.3.07-0137-C0001
Община Раковски – модерна администрация BG051PO002-1.3.07-0125-C0001
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Карнобат BG161PO001-5.3.03-0019-C0001
Оптимизиране на общинските политики и практики за местно и регионално развитие с участие на всички заинтересовани страни BG051PO002-1.3.07-0135-C0001
Повишаване квалификацията на служителите в АГКК за предоставяне на комплексни кадастрални административни услуги BG051PO002-2.2.14-0022-C0001
Компетентна администрация Приморско с лице към гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.15-0069-C0001
„ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ” BG051PO002-2.2.15-0050-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз