Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831681832 „Каниско" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. „Сердика” №26, ет. 1, ап. 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ЗАКУПУВАНЕ НА ГЕОДЕЗИЯЕСКО ОБОРУДВАНЕ И ЛИЦЕНЗИРАНА ПРОГРАМА AUTOCAD MAP 3D" BG161PO003-2.1.10-0008-C0001
Разширяване на технологичните възможности, продуктовата гама и капацитета на „Теда – ММ“ ООД BG161PO003-2.1.13-0270-C0001
РАЗРАБОТВАНЕ И МАРКЕТИРАНЕ НА ИНОВАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И ПРОИЗВОДСТВОТО НА СЪВРЕМЕННИ НЕСТАНДАРТНИ АРХИТЕКТУРНИ КОНСТРУКЦИИ ТИП „ФОРМИ СЪС СВОБОДНА СТРУКТУРА” BG161PO003-1.1.05-0102-C0001
"Академия на интегративното знание за постдокторанти, млади учени и специализанти" BG051PO001-3.3.06-0030-C0001
Разработване на опитен образец на „Модулен електрически автомобил“ в съответствие със Заявление за издаване на патент за изобретение No 111076/09.11.11 BG161PO003-1.1.05-0254-C0001
Усъвършенстване на системата за управление и разработване на системи за администриране на основните и спомагателни процеси в Международно висше бизнес училище BG051PO001-3.1.08-0030-C0001
Повишаване на административния капацитет на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ чрез обучение на служителите й BG051PO002-2.2.09-0052-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз