Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 124678811 „Интеграл 2005” Дружество с ограничена отговорност
Седалище Област: Добрич Oбщина: Тервел 9450 Тервел ул. Хан Аспарух№27, вх.А, ап.9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
„Практическо обучение на ученици за успешна професионална реализация” 18.09.2009 9,50 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Въвеждане на международно признат стандарт БДС EN 1300 за производство на електронни брави с висока степен на сигурност и защита" BG161PO003-2.1.02-0027-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз