Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121076907 Застрахователно акционерно дружество „Армеец” АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Създаване и развитие на бизнес ориентиран и устойчив механизъм за студентски практики в реална работна среда чрез нова методика за мониторинг на административния и стопански мениджмънт 24.08.2009 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Ефективно управление на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013" BG161PO003-5.0.01-0003-C0001
"Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" BG051PO001-2.1.06-0001-C0001
„Хората в неравностойно положение на територията на Община Лясковец – равни и независими” BG051PO001-5.2.07-0115-C0001
"Нови възможности за заетост в зелената система на община Лясковец" BG051PO001-5.1.02-0033-C0001
Укрепване на надзорните и контролни органи в ДАМТН като елемент от националната инфраструктура по качество BG161PO003-4.3.02-0001-C0001
Ефективни, квалифицирани и конкурентноспособни ЧР чрез трансграничен обмен за популяризиране възможностите на документалния output management BG051PO001-7.0.07-0005-C0001
Заедно BG051PO001-1.1.10-0008-C0001
Как да извървим пътя към успеха BG051PO001-1.1.10-0007-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз