Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115139430 "Информа" ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. Кирил и Методи, 7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интеграция на културно-историческите ценности и диверсификация на туристическите продукти на територията на община Созопол BG161PO001-3.1.03-0055-C0001
Сандански - зората на ранното християнство BG161PO001-3.1.03-0042-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз