Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 114036886 СД "Бетонекс - Нешков, Христов и сие"
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен гр. Плевен, ул. "Неофит Рилски" № 67, вх. А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Подобряване на образователната инфраструктура в община Белене” BG161PO001-4.1.01-0014-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз