Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131100811 "УИГ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София - 1124, ул. "Цар Асен II" 6, вх. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Системни решения за енергийна ефективност чрез подобряване на професионалната компетентност и адаптивността на персонала BG051PO001-2.1.02-0073-C0001
Създаване и утвърждаване на механизъм за успешни публично-частни партньорства в община Бургас и Югоизточния планов район BG051PO002-1.4.02-0012-C0001
Интегрално планиране на туристически дестинации в Община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация BG161PO001-4.2.01-0092-C0001
"Професионална компетентност и адаптиност на персонала - гаранция за качеството на учебниците на издателство "Просвета - София" АД BG051PO001-2.1.02-0390-C0001
Подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги BG051PO002-2.2.06-0001-C0001
Разработване и прилагане на Единна методология за функционален анализ на Столична община и район „Витоша” BG051PO002-1.1.04-0016-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз