Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175629111 КОНСОРЦИУМ "ПРОЗРАЧНОСТ ЗА ЕВРОФОНДОВЕТЕ"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1504 София бул. Янко Съкъзов" N:19 ет. 3 ап. 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Осигуряване на информираност и познания за усвояването на средства от ЕС BG161PO002-3.1.01-0004-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз