Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000405689 Медицински университет - Плевен
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен ул. Кл. Охридски 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна среда в МУ-Плевен чрез подобряавне на енергийната ефективност на учебните корпуси, осигуряване на достъпна среда и модернизация на библиотеката" 02.06.2010 3 309 790 3 309 790 0 3 144 301 24,00 Приключен
Иновативно и съвременно образование в МУ-Плевен 11.10.2012 623 567 623 567 0 623 567 16,00 Приключен
Развитие на научно-изследователстата, развойна и обучителна дейност в Медицински Университет-Плевен чрез закупуване на високотехнологично оборудване за роботизирана хирургия 09.08.2013 2 942 332 2 477 443 619 851 3 303 258 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Алтернатива за пълноценен живот 14.05.2008 12,00 Приключен
Студентски стипендии и награди 06.06.2011 17,10 Приключен
Студентски практики 18.01.2012 48,10 Приключен
BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" 10.12.2012 37,20 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз