Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000893982 Народно Читалище “Просвета”
Седалище Област: Хасково Oбщина: Свиленград 6500 Свиленград бул. “България“ № 69А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Да направим заедно детството по- интересно 19.06.2008 14,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Мониторинг на местни политики за развитие и подобряване на процеса на стратегическо планиране в Община Свиленград BG051PO002-1.3.07-0149-C0001
"Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград" BG161PO001-5.3.03-0007-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз