Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 125001812 „Кента” АД гр. Омуртаг
Седалище Област: Търговище Oбщина: Омуртаг 7900 Омуртаг „Цар Освободител” №35
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Професионалната квалификация – път към кариерно развитие 17.06.2008 18,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Заедно в училище и в свободнто време" BG051PO001-4.1.03-0067-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз