Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 113506251 РУЕЛ-99
Седалище Област: Перник Oбщина: Перник 2300 Перник ул. БАТЕНБЕРГ бл. 1 ет.3 ап.9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Инвестиция в бъдещето на Община Струмяни” BG161PO001-4.1.01-0053-C0001
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура, гр. Перник BG161PO001-1.1.09-0015-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз