Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000677995 Институт на вътрешните одитори в България
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. „Проф. Г. Брадистилов” 3, вх. Б, офиси 3,5,7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Интегративно практическо обучение по предприемачество и бизнес 02.07.2008 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Укрепване на капацитета на Одитния орган за ефективно изпълнение на одитните ангажиминти по Структурните фондове и Кохезионния фонд BG161PO002-1.3.01-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз