Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040529004 "СИРМА СОЛЮШЪНС" АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1784 София бул. Цариградско шосе 135 ет. 3
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Внедряване на системи за управление на бизнеса 27.04.2012 257 275 192 956 65 875 192 956 18,00 Приключен
"Изследвания и разработка на технология за анотация на изображения, извличане на мета -данни от тях,определяне на визуална подобност между тях и другите, с цел организация, търсене в представяне на колекции от такива изображения и настройването на тези технологии за изображения в областта на туризма" 07.12.2012 810 775 405 388 455 909 405 388 24,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Развитие на административното обслужване по електронен път BG051PO002-3.1.03-0001-C0001
"Да успеем заедно" BG051PO001-6.1.05-0001-C0001
Усъвършенстване на собствения софтуерен продукт INSIS и разширяване на неговия пазар – от втори към първи в Европа BG161PO003-2.1.06-0265-C0001
Информационна сигурност – ново предизвикателство при независимите оценки. BG161PO003-2.1.08-0268-C0001
Наука и бизнес BG051PO001-3.3.05-0001-C0001
Излизане на външен пазар на БГСервиз и постигане на устойчив бизнес модел на развитие на компанията BG161PO003-2.1.11-0034-C0001
Изграждане на достъпна за гражданите и бизнеса интегрирана информационна система на НАП в съответствие с принципите на електронното управление BG051PO002-3.1.06-0009-C0001
Информационна сигурност и качество в услугите на Хроника ООД BG161PO003-2.1.12-0077-C0001
Въвеждане на специализирана софтуерна система за управление на ресурсите в предприятието BG161PO003-2.1.12-0867-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „Европът-2000“ АД чрез въвеждане на нов модул към системата „Куриер“ BG161PO003-2.1.12-1146-C0001
Разширение на капацитета и функционалните възможности на Център за поддръжка на ИТ дейността на бизнес клиенти “Бусофт Съпорт Център” BG161PO003-2.1.13-0075-C0002
Модернизация на системите за създаване на собствени информационни продукти в подкрепа конкурентоспособността, иновациите и устойчивото развитие на АИИ Дейта Процесинг BG161PO003-2.1.13-0054-C0001
"Метод и система за разплащане с мобилни ваучери" BG161PO003-1.1.03-0019-C0001
Реализация и промоция на „Метод за семантично търсене в информация в цифров вид BG161PO003-1.1.04-0077-C0001
Изграждане и функциониране на Офис за технологичен трансфер „Иновативен капитал” BG161PO003-1.2.02-0007-C0001
"Разработка на иновативна високо ефективна софтуерна платформа за бърза разработка и миграция в "облака" на съществуващи приложения" BG161PO003-1.1.05-0128-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на "Фадата" АД BG161PO003-2.1.13-0254-C0001
Иновативно софтуерно решение за финансово посредничество ориентирано към клиента BG161PO003-1.1.05-0284-C0001
Облачно (клауд) базирано софтуерно решение за виртуализация, предоставящо software-on-demand (софтуер при поискване, софтуер при необходимост) услуги BG161PO003-1.1.03-0065-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на консорциум „Техно-Логично“ BG161PO003-2.4.02-0146-C0001
FOCUS Deployer BG161PO003-1.1.07-0167-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „Прайс Интернешънъл” ЕООД чрез внедряване на облачна мулти-канална комуникационна сфера (Cloud Multi-channel communication sphere - CMCCS) BG161PO003-1.1.07-0231-C0001
Въвеждане на иновативен процес за организация и управление на логистични услуги и доставка на технологична инфраструктура и терминали за осигуряване на достъп до платформата на служителите, партньорите и клиентите на “Спиди” АД BG161PO003-1.1.07-0425-C0001
AGRO Smart BG161PO003-1.1.07-0170-C0001
АЗМО BG161PO003-1.1.07-0168-C0001
Внедряване на иновативния продукт Requestbook (Книга за заявки) и предлагане на иновативна услуга на пазара BG161PO003-1.1.07-0245-C0001
„Модернизиране на предоставяните от ИА „Военни клубове и почивно дело“ административни услуги и въвеждане на международни стандарти , гарантиращи качественото им предлагане“. BG051PO002-3.1.08-0013-C0001
Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление BG051PO002-2.2.16-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз