Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 102853076 "Национален образователен център" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, кв Красно село, ул. "Пирински проход" -
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
"Обучение за постигане на висок стандарт в обслужването на клиентите" 27.01.2009 18,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на професионалните и ключовите компетенции на служителите на "Строителна механизация" АД, гр. Казанлък BG051PO001-2.1.02-0148-C0001
Подобряване на квалификацията на служителите в "Алкомерс" ЕООД, в следствие на повишените изисквания на пазара. BG051PO001-2.1.02-0097-C0001
Питайте нашите служители - те знаят! BG051PO001-2.1.02-0315-C0001
"Придобиване на адекватна на внедряваните нови технологии и процеси, квалификация и компетентност от заетите лица в СТС Принт АД, гр. Габрово" BG051PO001-2.1.16-0017-C0001
"Подобряване адаптивността и повишаване на квалификацията на персонала в Ортанна ЕООД" BG051PO001-2.1.16-0189-C0001
Компетента администрация BG051PO002-2.2.08-0193-C0001
Повишаване на квалификацията на преподавателите във ВУЗФ и създаване на система за кариерното им израстване. BG051PO001-3.1.09-0023-C0001
"Германос Телеком - България в подкрепа на младежката заетост" BG051PO001-1.1.13-0352-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз