Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 117004730 Сдружение Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе ул. Църковна независимост № 16, ПК 203
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване процеса на прилагане на обществени политики и разработване на стратегически документи на Община Сухиндол BG051PO002-1.3.07-0143-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз