Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 118554385 ФОНДАЦИЯ "ОБЩЕСТВО ЗА ДОБРУДЖА"
Седалище Област: Добрич Oбщина: Добрич-град 9300 Добрич-град ул.”Независимост” 4 А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Иван Вазов„ с.Зафирово" BG161PO001-4.1.01-0011-C0003
Обновление на читалища в община Добричка BG161PO001-1.1.01-0131-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз