Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200007801 Т 7 консулт
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив район Централен КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ No 2 А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Рехабилитация на път IV -10903 Мелник-Кърланово-Рожен от км.0+000 до км.6+000” BG161PO001-2.1.02-0009-C0001
Лот 9 Рехабилитация на път ІІІ-6061 п.к. с път ІІІ-606 - Старосел BG161PO001-2.1.01-0011-C0001
Подобряване на градската среда в Шумен -рехабилитация на ул. Христо Ботев, централната пешеходна зона и градската градина BG161PO001-1.4.02-0002-C0001
Мерки за енергийна ефективност в СОУ " Желязко Терпешев", гр.Любимец BG161PO001-4.1.03-0093-C0001
Подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до лечение в Община Карлово чрез модернизация на МБАЛ „Д-р Киро Попов - Карлово” ЕООД BG161PO001-1.1.12-0006-C0001
Инфраструктурни мерки по укрепване на река Воздол, община Челопеч с цел предотвратяване на риска от наводнения BG161PO001-4.1.04-0021-C0001
Създаване на туристически комплекс "Старинно Карлово" BG161PO001-3.1.03-0026-C0001
"Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт за град Стара Загора" BG161PO001-1.5.03-0003-C0001
„Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора“ BG161PO001-1.4.09-0026-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз