Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130489345 ШКОЛСНАБ-2001 - АНТОАНЕТА ХРИСТОВА
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София УЛ.ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ 9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
”Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура на СОУ”Васил Левски”гр. Ябланица и ЦДГ ”Райна Княгиня” гр. Ябланица” BG161PO001-4.1.01-0023-C0001
Основен ремонт и оборудване на на ОУ"Христо Ботев"- с.Расово, Целодневна детска градина - с.Расово, Детска ясла – с.Расово за подобряване на образователната инфраструктура на територията на Кметство Расово, Община Медковец BG161PO001-4.1.01-0027-C0001
Създаване и гарантиране на висококачествени обществени места чрез комплексно обновяване на част от образователната инфраструктура на Община Враца BG161PO001-1.1.01-0007-C0001
Към по-качествено образование в ареал Добрич чрез обновена и модернизирана инфраструктура BG161PO001-1.1.01-0031-C0001
,,Подобряване на образователната инфраструктура в община Бургас” BG161PO001-1.1.01-0033-C0001
„Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на обекти от социалната инфраструктура в Община Горна Оряховица” BG161PO001-1.1.01-0145-C0001
"Децата на Кричим - различни по етнос, еднакви в мечтите, учението и игрите" BG051PO001-4.1.03-0127-C0001
"Създаване и промотиране на иновативни културни събития - Летен оперен фестивал "Сцена на вековете" BG161PO001-1.1.10-0016-C0001
"Векът на Цар Симеон оживява" BG161PO001-3.1.03-0013-C0001
"Общинско социално предприятие "Морски знаци" - Бургас. Нови възможности в подкрепа на социалното включване" BG051PO001-5.1.02-0032-C0001
Изграждане и функциониране на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Велико Търново BG161PO001-1.1.11-0014-C0001
Ние сме част от Вас BG161PO001-1.1.11-0016-C0001
Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в община Дупница BG161PO001-1.1.11-0022-C0001
ЦНСТ, УПИ ХV, кв. и ЦНСТ, УПИ ІІ, кв. 798, по плана на гр. Хасково BG161PO001-1.1.11-0029-C0001
Изграждане на подходяща и ефективна социална инфраструктура за деца и младежи с увреждания в град Разград BG161PO001-1.1.11-0048-C0001
Изграждане на ЦНСТ град Горна Оряховица BG161PO001-1.1.11-0050-C0001
Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община BG161PO001-1.1.11-0051-C0001
Дом за всяко дете BG161PO001-1.1.11-0055-C0001
Нови възможности за деца и младежи с увреждания в община Ловеч чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип BG051PO001-5.2.12-0016-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз