Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175229925 АТИ КОНСУЛТ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. МЛАДОСТ 2 бл. 208 вх.2 ет.5 ап.33
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Община Луковит – преобразуване на инвестиции в знания" BG161PO001-4.1.01-0001-C0001
Повишаване на качеството на образование в гр. Пазарджик чрез осигуряване на съвременна образователна среда в пет училища BG161PO001-1.1.01-0048-C0001
Повишаване на енергийната ефективност в НУ"Арх.Зиновий", НУ "Любословие", ОУ "Хр.Смирински", ОДЗ "Радомирче", ЦДГ "Слънце" и ЦДГ "Осми март" чрез внедряване на енергоспестяващи мерки BG161PO001-1.1.09-0050-C0001
Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Раковски, способстваща устойчиво развитие BG161PO001-1.1.09-0025-C0001
Прочистване, укрепване на корита и разширяване на съществуващи диги на "Река без име с три притока". преминаваща през с. Малка поляна и река "Славеева река", гр. Айтос, община Айтос BG161PO001-1.4.06-0005-C0001
"Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на гр. Пазарджик" BG161PO005-1.0.07-0016-C0001
Ремонт, обновяване и оборудване на "МБАЛ Велинград" BG161PO001-1.1.12-0009-C0001
Мерки по енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и ЦДГ "Щастливо детство", с. Чавдар BG161PO001-4.1.03-0029-C0001
Внедряване на мерки за енргийна ефективност в образователна инфраструктура в община Пордим BG161PO001-4.1.03-0047-C0001
Интегрирано развитие на културно-историческия туризъм в община Монтана BG161PO001-3.1.02-0093-C0001
Оттука започва България BG161PO001-3.1.03-0044-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз