Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831760443 БМБ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ЖК ЕМ.МАРКОВ БЛ.237 ВХ.9 ЕТ.6 АП.16
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ремонт, обновяване, мерки по енергийна ефективност и подобряване достъпът за хора с увреждания на: 1. ОДЗ ”Радост” - с.Гложене и 2. ОУ ”Св.св. Кирил и Методий”- с.Бутан, в община Козлодуй BG161PO001-4.1.01-0042-C0001
Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на социалните услуги за хората в неравностойно положение – принос към устойчивото развитие на община Габрово BG161PO001-1.1.01-0078-C0001
„Реконструкция и модернизация на социалната инфраструктура в Дом за деца, лишени от родителски грижи “Пеню и Мария Велкови” гр. Велико Търново и в Дом за деца, лишени от родителски грижи “Христо Смирненски” с. Балван” BG161PO001-1.1.01-0136-C0001
Основен ремонт и оборудване на помещенията на “Домашен социален патронаж” и част от сграда на Дневен център “Надежда” в гр. Кърджали BG161PO001-1.1.01-0192-C0001
Да приемем различните от нас BG051PO001-4.1.04-0109-C0001
Детски терапевтичен център „Къщата на децата“ BG051PO001-4.1.04-0003-C0001
Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи BG051PO001-4.1.04-0068-C0001
Реставрация и консервация на дворец "Евксиноград" и прилежащия му парк BG161PO001-3.1.04-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз