Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 108567384 "Експертком" ЕООД
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Кърджали 6600 Кърджали ул. Тутракан 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Основен ремонт на спортна зала към СОУ „Отец Паисий” – Кирково” BG161PO001-4.1.01-0009-C0001
Подобряване управлението във "ФЛЕКСИКОН БГ" ЕООД чрез внедряване на системи за упраление на качеството и контрол върху околната среда BG161PO003-2.1.02-0085-C0001
Брегоукрепване и възстановяване на пропускната способност на южно дере при I-ва промишлена зона гр.Момчилград / I-ви етап/ L=200 м. от км.0+137,92 до км.0+337,92 BG161PO001-4.1.04-0030-C0001
По-конкурентоспособна чрез въвеждане на международнопризнати стандарти BG161PO003-2.1.08-0142-C0001
ОМЕЛИЯ ЕООД - конкурентни и устойчиви на европейския пазар BG161PO003-2.1.06-0432-C0001
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Н.Й.Вапцаров" и ОУ "д-рПетър Берон" гр.Момчилград BG161PO001-4.1.03-0063-C0001
"Благоустрояване и покриване на участък от дерето в с. Черноочене- център от водостока на Републиканския път I-5 до УПИ V и VI кв.7 по ПУП на с. Черноочене" BG161PO001-4.1.04-0026-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз