Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130506225 "Технически университет - София - Технологии" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София БУЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ №8;
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ремонт и реконструкция на сградите на НУ „Васил Априлов”, ОДЗ „Снежанка” и Детски ясли – гр. Рудозем BG161PO001-4.1.01-0045-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОБЩИНА РУСЕ ЗА ЕФЕКТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С БИЗНЕСА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ BG051PO002-1.4.02-0004-C0001
Постигане на по--добри услуги за гражданите и бизнеса в община Струмяни чрез използване на нови технологични възможности BG051PO002-3.1.02-0035-C0001
Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга BG051PO002-3.1.02-0045-C0001
„По-добри услуги – по-доволни граждани” BG051PO002-3.1.02-0041-C0001
Унифициране възможностите на общините при предоставяне на електронни услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-3.1.02-0143-C0001
Община Лом - НЕКА е в услуга за Вас! (община Лом - нова, ефективна и качествена, администрацията е в услуга за Вас!) BG051PO002-3.1.02-0146-C0001
Технологично и нормативно обновление на електронни услуги на граждани в Община Асеновград BG051PO002-3.1.02-0034-C0001
Модернизация на библиотечно - информационен център, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда в Лесотехнически университет - София. BG161PO001-1.1.07-0011-C0001
Енергийна ефективност, подобряване достъпа на хора в неравностойно положение в УХТ - Пловдив и модернизация на информационното обслужване. BG161PO001-1.1.07-0008-C0001
Повишаване на енергийната ефективност в НУ"Арх.Зиновий", НУ "Любословие", ОУ "Хр.Смирински", ОДЗ "Радомирче", ЦДГ "Слънце" и ЦДГ "Осми март" чрез внедряване на енергоспестяващи мерки BG161PO001-1.1.09-0050-C0001
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура, гр. Панагюрище BG161PO001-1.1.09-0023-C0001
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Благоевград BG161PO001-1.1.09-0028-C0001
МРРБ – ефективна, модерна и прозрачна приходна администрация в услуга на гражданите и бизнеса BG051PO002-3.1.04-0006-C0001
„Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: участък Първомай-Свиленград” BG161PO004-1.0.01-0005-C0001
Внедряване на иновативна изолационна система в производството на високоволтови асинхронни електродвигатели и нова серия синхронни хидрогенератори с малка и средна мощност BG161PO003-1.1.04-0068-C0001
"Разработване на прототип лъчево третиране на медицински и билогични материали" BG161PO003-1.1.05-0149-C0001
Разработване на адаптивна многопараметрияна система за асистиране на възрастни и хора с увреждания BG161PO003-1.1.05-0234-C0001
„Повишаване квалификацията на служителите в Община „Марица”” BG051PO002-2.2.08-0187-C0001
Разработване на информационно-комуникационна среда на Звеното за контакт относно продукти в строителството BG051PO002-3.2.04-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз