Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115607391 МЕГАТОН - ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив БАУЧЕР 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Обновяване, подобряване и топлоенергийна ефективност на ОДЗ Мечо Пух гр. Хисаря BG161PO001-4.1.01-0022-C0001
"Повишаване на конкуретноспособността, посредством автоматизиране на процеса на производство и повишаване качеството на продукти с нарастващ пазарен потенциал /опаковки от 3 и 5 пластно велпапе/" BG161PO003-2.1.04-0518-C0001
" Въвеждане в производството на нови продукти с висока добавена стойност – системи за окачени фасади от стъкло и алуминий и фасади от алуминий " BG161PO003-2.1.04-0431-C0001
"Повишена конкурентоспособност и разширяване пазарните позиции на "Суперабразив"ЕООД, с.Крън чрез инвестиции във високотехнологично оборудване" BG161PO003-2.1.06-0039-C0001
"Изграждане на високо-технологично производство на нотурална изворна и трапезна вода" BG161PO003-2.1.07-0024-C0001
Подобряване на пазарните позиции на Цифрова Кабелна Телевизия ООД чрез повишаване качеството на предлаганите услуги BG161PO003-2.1.13-0043-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз