Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 118013579 АРХ - ДИМИТРИЧКА ГАНЧЕВА
Седалище Област: Силистра Oбщина: Силистра 7500 Силистра ул. Драгоман 11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Иван Вазов„ с.Зафирово" BG161PO001-4.1.01-0011-C0003


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз