Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131253426 КАВАНГАРД - ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. БЪКСТОН бл. 31Б ап.19;
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
„Подобряване на управлението в „Кавангард” ЕООД чрез покриване на международно признати стандарти” 01.06.2011 46 738 35 054 11 904 35 049 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Саниране, вътрешен ремонт, реконструкция на отоплението и вертикална планировка на бази „Детелина”, „Иглика” към ЦДГ „Детелина”и детски ясли – гр. Дряново” BG161PO001-4.1.01-0041-C0001
„Повишаване на ефективността на работата на Управляващия орган на ОПТП и подпомагане изпълнението и наблюдението на ОПТП” BG161PO002-1.4.01-0001-C0001
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА КОСТИНБРОД BG161PO001-2.1.02-0038-C0001
По-добро обслужване чрез електронно управление в СЗРП, СЦРП и СИРП райони за планиране BG051PO002-3.1.02-0078-C0001
"Подобряване качеството на информационните услуги чрез въвеждане на системи за управление на качеството" BG161PO003-2.1.03-0277-C0001
„Укрепване капацитета на екипа по СРИП в Агенция по заетостта” BG161PO001-5.3.01-0060-C0001
Разработване и изпълнение на политики в община Сунгурларе, чрез анализ и ефективен диалог BG051PO002-1.3.04-0025-C0001
„Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет” BG051PO002-1.3.04-0051-C0001
ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ, СЪГЛАСУВАНИ И ЕФЕКТИВНИ ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА БЯЛА BG051PO002-1.3.04-0030-C0001
Повишаване ефективността на „ЗУУМ” ООД, гр.Перник чрез технологично обновление BG161PO003-2.1.13-0371-C0001
„Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Нова Загора, Плевен и Сандански за устойчиво развитие на градските ареали” BG161PO001-1.1.04-0013-C0001
„Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда ” София (Район „Изток”), Перник и Самоков за устойчиво развитие на градските ареали” BG161PO001-1.1.04-0012-C0001
„Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” София - райони „Сердика” и „Възраждане”, за устойчиво развитие на градските ареали” BG161PO001-1.1.04-0011-C0001
Подобряване на управлението, организацията и функционирането на общинска администрация Айтос чрез прилагане на Единната методология за функционален анализ, с оглед нейното оптимизиране BG051PO002-1.1.04-0041-C0001
Община Дупница- ефективна администрация в услуга на гражданите BG051PO002-1.1.04-0050-C0001
Стъпка към ново образователно бъдеще с електронни форми на дистанционно обучение BG051PO001-4.3.04-0008-C0001
„Мобилно образование в 3D” BG161PO003-1.1.05-0060-C0001
Усъвършенстване на системата за управление на работните процеси в Университета по хранителни технологии - гр. Пловдив BG051PO001-3.1.08-0012-C0001
Усъвършенстване системата за управление на Аграрен университет - Пловдив - гаранция за качество и конкурентноспособност BG051PO001-3.1.08-0028-C0001
Зелена, достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч BG161PO001-1.4.09-0036-C0001
За по-ефективна и компетентна общинска администрация Белене BG051PO002-2.2.08-0106-C0001
Институционализация и устойчиво развитие на българските предприятия в сферата на безразрушителния контрол BG161PO003-2.4.02-0096-C0001
Ефективно прилагане на политики в Община Дупница BG051PO002-1.3.07-0179-C0001
Повишаване ефективността на работа на служителите чрез обучения за развитие на ключови компетентности и подобряване на взаимодействието между отделните служители, отделните звена и администрацията като цяло с цел постигане на стратегическите цели на Минис BG051PO002-2.2.12-0109-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз