Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131065310 "Консултим хюмън кепитал България" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Екзарх Йосиф 31
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Квалификацията - основна предпоставка за стабилна банкова система 12.12.2008 18,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Развитие на ключовите компетенции у служителите на "Космо България Мобайл" ЕАД-инвестиция в бъдещето BG051PO001-2.1.01-0271-C0001
Повишаване на ефективността и ефикасността на процесите на верификация и сертификация на разходите по оперативните програми/ програмите за трансгранично сътрудничество и провеждане на обучения на служителите от Управляващи органи, Междинни звена и конкретни бенефициенти BG161PO002-1.2.01-0005-C0001
Питайте нашите служители - те знаят! BG051PO001-2.1.02-0315-C0001
„Повишаване знанията и уменията на служители на „СПАСОВ И КО” ЕООД – ключът към висок професионализъм” BG051PO001-2.1.02-0516-C0001
“Повишаване на ефективността и производителността на служителите на Банка Пиреос България АД” BG051PO001-2.1.02-0612-C0001
Овладяване на съвременни умения на корпоративно поведение – умения за работа в екип, управление на човешките ресурси , търговски умения и финансова култура. BG051PO001-2.1.02-0583-C0001
"Обучение на служителите - конкурентна бизнес стратегия на ДЗИ" BG051PO001-2.1.16-0070-C0001
Мтел за Мтел: Професионализъм и развитие" BG051PO001-2.1.16-0059-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз