Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 102908108 БУРГОС ПЛАСТ
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас ул.СТЕФАН СТАМБОЛОВ No 120, ет. 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Инвестираме в нашето бъдеще чрез СМР и обновяване на МТБ на ЦДГ ”Звездичка”с. Стамболово” BG161PO001-4.1.01-0012-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз