Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 833115879 ИГНАТ НАЙДЕНОВ
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора ул.АТАНАС ИЛИЕВ No 170, вх. Б, ап. 55
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Реконструкция и рехабилитация на път ІV 66037 село Калояновец - село Ловец BG161PO001-2.1.02-0021-C0001
Подобряване физическата и жизнена среда на квартал "Железник", град Стара Загора BG161PO001-1.4.05-0045-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз