Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040666387 МИТ - ИКОНОМИК - МИТИНКА ГЕОРГИЕВА
Седалище Област: Силистра Oбщина: Силистра 7500 Силистра ул. МАКЕДОНИЯ No 84, бл. ПЛЕВЕН 1, ет. 7, ап. 21
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на транспортната достъпност чрез рехабилитация на част от общинската пътна мрежа на община Силистра BG161PO001-2.1.02-0023-C0001
Проучване и прилагане на добри европейски практики за оптимизиране на жилищната политика на Община Силистра BG161PO001-4.2.01-0001-C0001
"Инвестиции в нови технологии за биоразградими пластмаси, разширение на производствената дейност и реорганизиране на производственият процес за ЕТ “Ник пластик – Валя Петрова"" BG161PO003-2.1.04-0379-C0001
Управление на качеството и контрол върху цветовете – предпоставка за успешното развитие на НЕО АРТ ООД BG161PO003-2.1.08-0279-C0001
НЕО АРТ внедрява иновативна система за анализ и оптимизация на производствения процес BG161PO003-1.1.04-0012-C0001
Осигуряване на общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчивото развитие на община Дулово BG161PO001-1.1.09-0012-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз