Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127588582 ХАС - СТРОЙ
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен ул. ИВАН МОЛЛОВ No 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Реконструкция и енергоспестяващи мерки на Основно училище „Св.св.Кирил и Методий” - град Велики Преслав" BG161PO001-4.1.01-0010-C0001
Ремонт, обновяване и енергийна ефективност на част от материалната база на образователната инфраструктура в община Попово в подкрепа на устойчивото градско развитие и социално включване BG161PO001-1.1.01-0003-C0001
Интегрирано подобряване на културната инфраструктура в община Попово за осигуряване на равен достъп и социално включване BG161PO001-1.1.01-0016-C0001
Интегриран проект за ремонт на училищата и детските градини в община Ценово BG161PO001-4.1.01-0071-C0001
Подобряване на местната образователна инфраструктура на община Тутраканчрез обновяване и модернизиране на двете детски градини ОДЗ „Полет” и ЦДГ „Славянка” и преоборудване на техните кухни. BG161PO001-4.1.01-0080-C0001
Ремонт на Социален учебно - професионален център „Анастасия д-р Железкова”, гр. Варна BG161PO001-1.1.01-0098-C0001
Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Долни чифлик съпътстваща устойчиво развитие BG161PO001-4.1.03-0010-C0001
Подобряване на образователната инфраструктура в община Опака - СОУ "В.Левски", гр. Опака - гимназиален и прогимназиален и главни ОУ "В.Левски", с. Крепча BG161PO001-4.1.03-0013-C0001
Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Раковски, способстваща устойчиво развитие BG161PO001-1.1.09-0025-C0001
Модернизация на общинската образователна инфраструктура на град Шумен BG161PO001-1.1.09-0010-C0001
Преоборудване с медицинска апаратура, ремонт и мерки по енергийна ефективност за МБАЛ "Ю.Вревская" ЕООД Бяла BG161PO001-4.1.05-0001-C0001
"Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на БИГС ООД" BG161PO003-2.3.02-0020-C0001
„Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на Сигнал ЕООД“ BG161PO003-2.3.02-0018-C0001
Създаване на готовност за следващият програмен период BG161PO001-5.3.02-0013-C0001
"Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на "РУДИ АН" ЕООД BG161PO003-2.3.02-0058-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на "МИЛЕНИУМ МК 2010" ООД чрез въвеждане на енергоефективно технологично оборудване BG161PO003-2.3.02-0059-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на "ФЛАТ" ООД, гр. Бургас" BG161PO003-2.3.02-0080-C0001
"Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на Новотехпром ООД" BG161PO003-2.3.02-0060-C0001
"Изграждане на енергоспестяваща технологична линия за производство на арматурни заготовки за строителството и соларна инсталация за БГВ за постигане на устойчив икономически и екологичен ефект в Монолит 99 ООД" BG161PO003-2.3.02-0047-C0001
"Прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на БесТрейнинг" ООД" BG161PO003-2.3.02-0097-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на "СТАД" ООД" BG161PO003-2.3.02-0117-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност и разширяване на дейността на МТ Пласт ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0123-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на "Жити" АД, гр. Русе" BG161PO003-2.3.02-0127-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на Кадко ООД" BG161PO003-2.3.02-0219-C0001
"Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на "ВАС - Хидроизолации" ООД" BG161PO003-2.3.02-0184-C0001
"ЕС 360 ЕООД - енергоефективни и конкурентоспособни" BG161PO003-2.3.02-0210-C0001
Качество и енергийна ефективност в Еском ООД - Хасково BG161PO003-2.3.02-0243-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност и конкурентоспособността на СТАД Логистик ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0226-C0001
Подобряване енергийната ефективност във фирма "СЛАВ-ВЕРИГИ" ООД след провеждане на енергиен одит BG161PO003-2.3.02-0255-C0001
"Осъществяване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на "ДЕНИТО" ООД" BG161PO003-2.3.02-0256-C0001
Инвестиции и мерки за повишаване на енергийната ефективност на Сърните АД BG161PO003-2.3.02-0281-C0001
"Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на "ГЛОБАЛ НЕТ ТЕХНОЛОДЖИ" АД" BG161PO003-2.3.02-0308-C0001
"Инвестиции за устойчиво екологично развитие на Балкан Стийл Инженеринг ООД" BG161PO003-2.3.02-0310-C0001
"Мерки за повишаване на енергийната ефективност в "Мегахим АД" BG161PO003-2.3.02-0332-C0001
"Инвестиции за устойчиво развитие на "Ню Бейкъри" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0362-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на Екофол АД, гр.Търговище" BG161PO003-2.3.02-0347-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на производствено-административната сграда на "ПОЛИТЕРМ" ООД" BG161PO003-2.3.02-0379-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в „АЛ и КО” АД" BG161PO003-2.3.02-0425-C0001
"Мерки на "АРСТ" ООД в подкрепа на зелената икономика на България" BG161PO003-2.3.02-0401-C0001
"Инвестиционен проект за подобряване на енергийната ефективност на ЕТ "НОВЕМА-ЦАНКО ЦАНЕВ" BG161PO003-2.3.02-0488-C0001
"Енергийна ефективност в "Биптан" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0384-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на "АТ ДЕНТ - ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ" ООД" BG161PO003-2.3.02-0504-C0001
"Мерки за енергийна ефективност в СМДЛ "Медика"-предпоставка за устойчиво екологично развитие и конкурентоспособност" BG161PO003-2.3.02-0503-C0001
"Нови технологии за по-висока енергийна ефективност в СМДЛ "Кандиларов" ООД" BG161PO003-2.3.02-0495-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на "СЛИМФУУД" ООД" BG161PO003-2.3.02-0501-C0001
"Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в предприятие "СЕЛТ" ООД"" BG161PO003-2.3.02-0400-C0001
"Мелбон" АД - чрез подобрена енергийна ефективност към Зелена икономика" BG161PO003-2.3.02-0489-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в "АГРОМАШИНАИМПЕКС - ШУМЕН" АД" BG161PO003-2.3.02-0413-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност във фирма ”АТЕ ПЛАСТ” ООД след провеждане на енергиен одит" BG161PO003-2.3.02-0422-C0001
"Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на "ЕНОПТА" ЕООД BG161PO003-2.3.02-0496-C0001
"Въвеждане на високотехнологично енергоефективно оборудване в "МДЛ Лина" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0511-C0001
"Повишаване на енергийната ефективност на "Шелби България" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0512-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз