Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175056989 НЕОСТРОЙ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1618 София район р-н Витоша ж.к. ПАВЛОВО, ул. КАРАМФИЛ №4, е
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Реконструкция, обновяване и оборудване на учебни заведения в Община Ловеч BG161PO001-1.1.01-0012-C0001
"С грижа за интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства в община Златарица" BG051PO001-4.1.03-0255-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз