Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200264781 КОНТО ОДИТИНГ
Седалище Област: Ловеч Oбщина: Ловеч 5500 Ловеч ул. ДИМИТЪР ПЪШКОВ No 23, ет. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Реконструкция, обновяване и оборудване на учебни заведения в Община Ловеч BG161PO001-1.1.01-0012-C0001
Рехабилитация на общинска пътна мрежа – Път LOV 2074 / Българене-Севлиево/Малиново-Стефаново от 0+000 до 0+190 км, от 1+580км до 5+210км и път LOV2075 /ІІІ-3505, Казачево-Стефаново/-Българене-/ІІ-35/ от 0+000 км до 3+200 от 5+065 до 6+560км BG161PO001-2.1.02-0005-C0001
ОБЩИНА ЛЕТНИЦА BG161PO001-4.1.01-0115-C0001
Реконструкция , модернизация и оборудване базата на домашен социален патронаж община Ловеч BG161PO001-1.1.01-0062-C0001
Рeконструкция, обновяване и оборудване на читалища в Община Ловеч BG161PO001-1.1.01-0138-C0001
Превенция на риска чрез укрепване на свлачища в с.Българене и с.Лисец, община Ловеч BG161PO001-1.4.03-0015-C0001
"Разширяване на производството" BG161PO003-2.1.04-0617-C0001
Подобряване на управлението и повишаване на качеството в „ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ” ЕООД BG161PO003-2.1.03-0166-C0001
Интегриран проект за подобряване на градската среда на град Троян BG161PO001-1.4.05-0015-C0001
Благоустрояване на средата в най-оживените обществени пространства на традиционния център на град Свищов BG161PO001-1.4.05-0023-C0001
Оптимизиране и модернизация на производствения процес BG161PO003-2.1.06-0061-C0001
Технологична модернизация на „Рико стил” ООД BG161PO003-2.1.06-0090-C0001
Технологична модернизация на „ВЕКО” ЕООД чрез закупуване на автоматична линия за пълнене на флакони, етикетираща машина и принтер за поставяне на дата BG161PO003-2.1.06-0559-C0001
" Корекция на река Бели Осъм в централната градска част на град Троян за ц предотвратяване на ерозията на речния бряг и овладяване на риска от наводнение" BG161PO001-1.4.06-0030-C0001
Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен BG161PO001-1.4.07-0029-C0001
Развитие на туристическата атракция "Тектонски гребен Калето" BG161PO001-3.1.03-0015-C0001
Трявна - градът, в който се ражда красота BG161PO001-3.1.03-0012-C0001
"Създаване на регионален бизнес инкубатор за област Ловеч" BG161PO003-2.2.01-0033-C0001
Мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в община Мизия BG161PO001-4.1.03-0076-C0001
Изграждане на охранително канали за защита от наводнения, предизвикани от повърхностни води и корекция на дере на територията на град Мизия BG161PO001-4.1.04-0009-C0001
"Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на гр. Ловеч" BG161PO005-1.0.06-0013-C0001
"Устойчиво развитие на туризма чрез ефективен маркетинг и реклама на разнообразни и атрактивни туристически продукти и услуги" BG161PO001-3.2.02-0008-C0001
"Разработване на прототип лъчево третиране на медицински и билогични материали" BG161PO003-1.1.05-0149-C0001
„Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти в подкрепа на следващия програмен период 2014-2020” BG161PO001-5.3.02-0031-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз