Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130981777 Прайм Консултинг
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1225 София район Сердика Кестен No 24
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Модерно училище - качествено образование BG161PO001-4.1.01-0029-C0001
Реконструкция, обновяване и оборудване на учебни заведения в Община Ловеч BG161PO001-1.1.01-0012-C0001
“Ремонт и рехабилитация на път IV – 10059 – с. Горно Церово, Община Благоевград, област Благоевград /I-1 София – Кулата/, отклонение за с. Горно Церово от км 1+600 на път IV 10064 и път IV-10089 – с. Марулево, община Благоевград, област Благоевград” BG161PO001-2.1.02-0004-C0001
“ Рехабилитация на пътните отсечки: (ІV-50078 Кърджали - Опълченско) – Дъждино – Пепелище- / І-5/ от км. 0+000 до км. 2+289.87 (ІV-50069 Кърджали – Зимзелен) – Повет – Панчево от км. 0+000 до км. 3+791.88 (ІV – 50074 Севдалина) – Костино – Върбенци-Крушка – Голяма бара от км 4+500 до км 13+500) и ІV- 50718 (III-507) Мост – Крин - Звиница - граница с Община Стамболово” BG161PO001-2.1.02-0011-C0001
Рехабилитация на общинска пътна мрежа – Път LOV 2074 / Българене-Севлиево/Малиново-Стефаново от 0+000 до 0+190 км, от 1+580км до 5+210км и път LOV2075 /ІІІ-3505, Казачево-Стефаново/-Българене-/ІІ-35/ от 0+000 км до 3+200 от 5+065 до 6+560км BG161PO001-2.1.02-0005-C0001
Реконструкция на общински път IV-82222 “с.Шипочане-с.Гуцал” от км.0+000 до км.8+000 (SFO2574 /ІІ-82, Долна Баня-Самоков/-Гуцал-/ІІІ-822/) BG161PO001-2.1.02-0017-C0001
“Реконструкция на общински път Бургаски минерални бани – Банево - Изворище от км. 1+240 до км. 8+050, Община Бургас” BG161PO001-2.1.02-0037-C0001
Реконструкция , модернизация и оборудване базата на домашен социален патронаж община Ловеч BG161PO001-1.1.01-0062-C0001
Рeконструкция и обновяване на читалища в Община Лом BG161PO001-1.1.01-0140-C0001
Рeконструкция, обновяване и оборудване на читалища в Община Ловеч BG161PO001-1.1.01-0138-C0001
Основен ремонт на общински Младежки дом и реконструкция на съществуващата дренажна система - Благоевград BG161PO001-1.1.01-0030-C0001
Подкрепа на Главна дирекция "Европеиски фондове, международни програми и проекти" на МТСП за управлението на ОП РЧР BG051PO001-8.1.04-0001-C0001
Изграждане на партньорство за сътрудничество и обмен на добри практики между община Ловеч и община Ерфурт BG161PO001-4.2.01-0062-C0001
Ремонт, реконструкция и модернизация на съществуващата социална инфраструктура на територията на община Благоевград BG161PO001-1.1.01-0195-C0001
Превенция на риска чрез укрепване на свлачища в с.Българене и с.Лисец, община Ловеч BG161PO001-1.4.03-0015-C0001
Укрепване на свлачище на път KRZ1285 /I-5/ Кърджали-Енчец-Бленика- Дъждовница-Пъдарци при км. 2+300 до 2+600, кв. Боровец, гр. Кърджали BG161PO001-1.4.03-0009-C0001
"Инфраструктурни мерки за предотвратяване на свлачищни процеси в кв. "Младеново" град Лом" BG161PO001-1.4.03-0016-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКА КРАЙРЕЧНА ЗОНА ЛОМ BG161PO001-1.4.02-0039-C0001
Здравословна и достъпна градска среда в Община Благоевград BG161PO001-1.4.02-0046-C0001
Подобряване на физическата и жизнена градска среда в община Ловеч BG161PO001-1.4.02-0048-C0001
Префасадиране и преустройство на ДТ „Адриана Будевска” – гр. Бургас BG161PO001-1.1.05-0005-C0001
Основен ремонт и преустройство на Национален музей на българското изобразително изкуство BG161PO001-1.1.05-0007-C0001
Строителство, рехабилитация и модернизация на сградата на Русенската опера BG161PO001-1.1.05-0008-C0001
Модернизация на основна сцена на Драматичен театър „Ст. Бъчваров” – Варна BG161PO001-1.1.05-0009-C0001
Модернизация на сградата на Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков” - Пловдив BG161PO001-1.1.05-0010-C0001
Ремонт и рехабилитация на сградата на Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография – София BG161PO001-1.1.05-0011-C0001
Благоустрояване на уличната мрежа, квартална среда и подобряване на условията за обществен отдих в град Смолян BG161PO001-1.4.05-0053-C0001
Саниране и енергиен мениджмънт на ПГ „Найден Геров”, ЦДГ №7 „Калинка”, Детска ясла №1 и І-во ОУ „Никола Първанов” град Лом BG161PO001-1.1.01-0118-C0001
„Повишаване на административния капацитет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” за изпълнение на проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. BG161PO004-5.0.01-0054-C0001
„Развитие на туристически атракции в община Троян” BG161PO001-3.1.02-0087-C0001
Корекция на река Боклуджа, град Самоков, община Самоков BG161PO001-1.4.06-0012-C0001
„С богатството на миналото към атрактивно бъдеще” BG161PO001-3.1.02-0090-C0001
Ловеч - корени от миналото - мостове към бъдещето BG161PO001-1.1.10-0014-C0001
Трявна - градът, в който се ражда красота BG161PO001-3.1.03-0012-C0001
„Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики” BG051PO002-1.3.04-0022-C0001
"Перперикон-дом на богове и хора" BG161PO001-3.1.03-0023-C0001
Ефективност и качество за добро управление BG051PO002-1.6.02-0011-C0001
Подобряване на образователната инфраструктура в община Берковица чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност BG161PO001-4.1.03-0082-C0001
Подкрепа за развитие на регионален маркетинг на туристическа дестинация Самоков-Долна баня-Сапарева баня BG161PO001-3.2.02-0030-C0001
"Тонзос - Магията на Тунджа" - маркетинг на туристическа дестинация "Тунджа - Ямбол - Стралджа - Болярово" BG161PO001-3.2.02-0031-C0001
Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец BG051PO002-1.1.04-0056-C0001
Функционален анализ на общинските администрации Троян и Севлиево BG051PO002-1.1.04-0004-C0001
Извършване на функционален анализ в община Левски за повишаване ефективността на работа на общинската администрация BG051PO002-1.1.04-0023-C0001
Укрепване на административния капацитет и по-ефикасно управление в общинските администрации на Любимец и Свиленград BG051PO002-1.1.04-0034-C0001
ЕФИКАСНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ – ГАРАНТИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ В МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН ЧРЕЗ ОПТИМАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАЛИЧНИТЕ РЕСУРСИ BG051PO002-1.1.04-0012-C0001
Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност BG051PO001-3.1.08-0019-C0001
ПОВИШАВАНЕ ПРИГОДНОСТТА ЗА ЗАЕТОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ “ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ” И “СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ” НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ В СЪТРУДНИЧЕСТВО “УНИВЕРСИТЕТ – ПРЕДПРИЯТИЕ” BG051PO001-7.0.07-0047-C0001
Планиране и консултиране на стратегически програмни и планови документи разработени на общинско ниво BG051PO002-1.3.07-0040-C0001
Ефективна координация при процеса на формиране на политики в община Черноочене BG051PO002-1.3.07-0103-C0001
Ефективно и ефикасно управление на общински политики в община Панагюрище в програмния период 2014 – 2020 г. BG051PO002-1.3.07-0095-C0001
Подобряване ефективността на национален център по обществено здраве и анализи чрез стимулиране организационното развитие на административната структура BG051PO002-1.1.08-0019-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз