Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130400389 С КОНСУЛТ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1612 София район р-н Красно село ж.к. ЛАГЕРА, бл. 18, вх. А, ет. 3, ап. 7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Устойчиво местно развитие, чрез изграждане на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура за учениците от ОУ “Н. Й. Вапцаров” с. Селановци BG161PO001-4.1.01-0039-C0001
Укрепване на регистрирано свлачище № 14.8050.01, засягащо път ІІІ – 3006 /Плевен – Радомирци – Червен бряг/, от км. 8+89 до км. 9+200 – при входа на гр. Червен бряг, източно от кв. 41, 43, 44 по плана на града BG161PO001-1.4.04-0002-C0001
Създаване и популяризира-не на културно-историчес-кия продукт в община Ракитово чрез адаптация на “Палеонтологично находище - с. Дорково” като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост “Цепина” BG161PO001-3.1.02-0083-C0001
Национален музеен комплекс BG161PO001-1.1.05-0021-C0001
В подкрепа за следващия програмен период - Казанлък 2020 BG161PO001-5.3.02-0015-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз