Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 821152605 ПРОЕКТИРАНЕ И ДИЗАЙН
Седалище Област: Монтана Oбщина: Монтана 3400 Монтана ул. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" No 12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Ремонт и оборудване на І-ОУ"Васил Левски" гр. Вълчедръм" BG161PO001-4.1.01-0004-C0001
"Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Монтана" BG161PO001-1.4.07-0022-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз