Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831643582 "Пътинвест-Инженеринг" АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1619 София бул. "Цар Борис III" № 257
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Енергийна ефективност в "Пътинвест-инженеринг" АД 16.12.2013 186 151 93 075 93 075 93 074 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Реконструкция, ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в сградите на - ОУ “В.Левски” гр. Златоград, СОУ “Св.Княз Борис І-ви” с.Старцево и ОУ “Св.св.Кирил и Методий” с. Долен,община Златоград" BG161PO001-4.1.01-0007-C0001
Рехабилитация и реконструкция на Път № SHU2113 / III-701, Хърсово – Нови Пазар / Стоян Михайловски – Преселка / II-27 /, участък от км. 0+000 до км. 9+155 BG161PO001-2.1.02-0007-C0001
“Реконструкция и рехабилитация на извън регулационни участъци от пътната мрежа на Община Дупница” BG161PO001-2.1.02-0031-C0001
“Укрепване на срутище по панорамен път Шумен към туристически комплекс “Създатели на Българската държава от км 0+60 до 0+430” BG161PO001-1.4.03-0003-C0001
"Инфраструктурни мерки за предотвратяване на свлачищни процеси в кв. "Младеново" град Лом" BG161PO001-1.4.03-0016-C0001
Лот 2 Рехабилитация на път III-307 Дерманци - Угърчин – Микре BG161PO001-2.1.01-0004-C0001
Лот 1 Рехабилитация на път III-112 Добри дол – Монтана и на път II-13 Кнежа –Искър BG161PO001-2.1.01-0003-C0001
Лот 7 Рехабилитация на път II–29 Добрич – Генерал Тошево и на път II-207 Шумен - Девня-Ветрино - Векилски BG161PO001-2.1.01-0009-C0001
Здравословна и достъпна градска среда в Община Благоевград BG161PO001-1.4.02-0046-C0001
"Доизграждане на автомагистрала "Тракия", Лотове 2, 3 и 4" BG161PO004-2.0.01-0004-C0001
Лот 25 Рехабилитация на път ІІ-37 Батак – Доспат от км 185+486.78 до км 211+137.82, Области Пазарджик и Смолян BG161PO001-2.1.01-0027-C0001
Архитектурно и благоустройствено оформление на широк център на град Дупница BG161PO001-1.4.05-0061-C0001
Рехабилитация и благоустрояване на ул. "д-р Зл. Петков", "Иван Вазов", "Г. Бенковски", "Хр. Ботев" и "Дунав"; рехабилитация на два паркинга в страни от улици ул. д-р "Зл. Петков" и "Г. Бенковски"; и изграждане на места в близост до ул. "Г. Бенковски" BG161PO001-1.4.05-0034-C0001
Лот 35 Път III-306-Луковит - Червен бряг- Кнежа от км 0+000 до км 9+715 и от км 19+207 до км 35+946 BG161PO001-2.1.01-0038-C0001
Лот 43 Път ІІІ-536-О.П.Ямбол-Роза-Ботево-Меден кладенец-Скалица-Овчи кладенецот км 0+000 до км 3+101.24 и път ІІ-53-Границта ОПУ-Сливен-О.П. Ямбол-Калчево-Победа-Челник-Тамарино-Войника-Границата с ОПУ Бургас от км 146+289 до км 148+238.24 BG161PO001-2.1.01-0045-C0001
Лот 40 Път ІІІ-106-Благоевград - Станке Лисичково - ГКПП Македония от км 0+00 до км 1+ 820 и от км 2+700 до км 24+343.52 BG161PO001-2.1.01-0042-C0001
Лот 42 Път ІІ-13- Крапчене - Стубел - Липен- границата ОПУ Враца от км 0+000 до км 10+060 BG161PO001-2.1.01-0044-C0001
Лот 46 Път ІІІ-202- Русе - Цар Калоян-Щръклево -Кацелово-Опака-Попово от км 0+000 до км 6+893.06 и от км 9+362 и до км 12+000 BG161PO001-2.1.01-0048-C0001
"Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Тервел" BG161PO005-1.0.06-0004-C0001
Корекция на дере за отвеждане на повърхностни води в село Долно Ряхово, община Главиница BG161PO001-4.1.04-0014-C0001
Лот 51 Рехабилитация и реконструкция на път IІІ - 302 Драгомирово - Царевец от км 10+000 до км 27+460", област Велико Търново, община Свищов BG161PO001-2.1.01-0052-C0001
Лот 66 Път III–2008 „Девня - кв. Повеляново – Езерово - Варна“ от км 16+900 до км 23+199,50, област Варна BG161PO001-2.1.01-0062-C0001
Лот 89 Рехабилитация на път ІІІ-5006 Габрово – Узана, участък от км 2+100 до км 2+707 и участък от км 3+094 до км 4+385,41 с обща дължина 1.898 км, област Габрово BG161PO001-2.1.01-0068-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз