Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040188026 ЖСП - СТИЛ
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ No 69, ет. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Обновяване на детските заведения в гр. Тервел” BG161PO001-4.1.01-0013-C0001
„Енергоефективна реконструкция на ОУ „Хр. Смирненски“ с. Пристое и ОУ „Г. Ст. Раковски“ с. Климент“ BG161PO001-4.1.01-0019-C0001
“Нов дом за нашите деца” BG161PO001-1.1.11-0034-C0001
Преструктуриране на МБАЛ-гр.Тервел в Медицински център BG161PO001-4.1.05-0009-C0001
Шумен - по-доброто мястно за живеене BG161PO001-1.4.09-0022-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз