Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831204083 „Рутекс” ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1592 София ул. ИСКЪРСКО ШОСЕ No 12, ет. 2 тел.: 9791426
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Ремонт и рехабилитация на път IV – 10059 – с. Горно Церово, Община Благоевград, област Благоевград /I-1 София – Кулата/, отклонение за с. Горно Церово от км 1+600 на път IV 10064 и път IV-10089 – с. Марулево, община Благоевград, област Благоевград” BG161PO001-2.1.02-0004-C0001
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТНИ ОТСЕЧКИ В ОБЩИНА ВАРНА BG161PO001-2.1.02-0015-C0001
Реконструкция на път BGS 2063 с. Венец – с. Крумово градище, община Карнобат BG161PO001-2.1.02-0019-C0001
Изграждане на четири главни канализационни колектора на територията на район “Овча Купел” BG161PO005-1.0.02-0055-C0001
Лот 6 Рехабилитация на път II-29 Добрич – Генерал Тошево BG161PO001-2.1.01-0008-C0001
Лот 9 Рехабилитация на път ІІІ-6061 п.к. с път ІІІ-606 - Старосел BG161PO001-2.1.01-0011-C0001
"Доизграждане на автомагистрала "Тракия", Лотове 2, 3 и 4" BG161PO004-2.0.01-0004-C0001
Лот 19 Рехабилитация на път ІІІ-551 Дебелец - Плаково – Елена, на път ІІ-53 Елена - Сливен и на път III–405 Царевец - Свищов, област В. Търново BG161PO001-2.1.01-0021-C0001
Лот 22 Рехабилитация на път IIІ-5102 – Мировец - Буховци – Острец – Надарево – Дългач - Певец, област Търговище BG161PO001-2.1.01-0024-C0001
Лот 16 Рехабилитация на път II-35 Плевен – Ловеч, област Плевен BG161PO001-2.1.01-0018-C0001
Лот 18 Рехабилитация на път III-3505 Казачево – Стефаново – Дебнево – Велчево, област Ловеч BG161PO001-2.1.01-0020-C0001
Лот 17 Рехабилитация на път II–35 Троян - Кърнаре и на път IIІ-3701 Граница с ОПУ София – Черни Вит – (III – 358), Област Ловеч BG161PO001-2.1.01-0019-C0001
Лот 30 Рехабилитация на път ІІІ-102 Бела – Белоградчик, област Видин BG161PO001-2.1.01-0032-C0001
"Лот 31 Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-18 Софийски околовръстен път - Южна дъга от км 41+137,87 до км 44+720 и пътна връзка №2 на пътен възел Младост в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез" BG161PO001-2.1.01-0033-C0001
"Път Е-85 (I-5) изграждане на участък Кърджали-Подкова" BG161PO004-2.0.01-0008-C0001
Лот 45 Път ІІІ-6233-Блатешница - Байкалско - Драгомирово от км 5+100 до км 15+600 BG161PO001-2.1.01-0047-C0001
"Оптимизиране на Агенция "Пътна инфраструктура" за управление на програми и проекти, финансирани с Европейски средства" BG161PO001-5.3.01-0059-C0001
"Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера" BG161PO005-1.0.06-0011-C0001
"Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа - първи етап и изграждане на ПСОВ - гр. Кнежа" BG161PO005-1.0.06-0006-C0001
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово" BG161PO005-2.0.08-0001-C0001
Лот 54 Рехабилитация и реконструкция на път III-202 "Граница Русе-Опака" от км 38+365 до км 52+553, област Търговище BG161PO001-2.1.01-0053-C0001
Лот 47 Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-13 Граница Монтана-Криводол-Девене-Борован от км 10+060 до км 16+900 и от км 31+300 до км 43+486, област Враца BG161PO001-2.1.01-0057-C0001
Лот 70 „Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540“ BG161PO001-2.1.01-0066-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз