Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 0006706800015 Научноизследователски сектор при СУ "Св. Климент Охридски"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, бул. "Драган Цанков" № 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
“Развитие и обучение на млади изследователи по програми, насочени към изучаване на структурната и функционална организация на еукариотния геном”. 17.06.2008 27,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване в производство на иновативен продукт BG161PO003-1.1.04-0007-C0001
Разработване малка молекула за използване в диагностично устройство за бързо измерване на плазмената ретинова активност BG161PO003-1.1.05-0208-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз