Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000695395 Министерство на труда и социалната политика
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Триадица" 2
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа на Главна дирекция "Европеиски фондове, международни програми и проекти" на МТСП за управлението на ОП РЧР 12.11.2008 7 514 724 7 514 724 0 7 514 724 97,37 Приключен
Подкрепа за информационното осигуряване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 29.12.2008 9 570 129 9 570 129 0 9 570 129 97,37 Приключен
Изграждане на интегрирана информационна система на МТСП 29.04.2009 4 847 156 4 847 156 0 4 847 156 81,23 Приключен
"Подкрепа за укрепване капацитета на потенциалните бенефициенти на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 30.04.2009 0 0 0 0 53,77 Прекратен
Техническа помощ - МТСП 12.11.2008 1 301 760 1 301 760 0 1 301 760 16,17 Приключен
Техническа помощ МТСП 2010 24.08.2010 953 999 953 999 0 953 999 12,13 Приключен
"Подобряване на качеството на услугите в системата на Министерство на труда и социалната политика" 08.07.2011 1 751 379 1 751 379 0 1 751 379 54,57 Приключен
Техническа помощ МТСП 2011 23.06.2011 1 180 820 1 180 820 0 1 180 820 12,13 Приключен
Разработване на комплексни мерки за интеграция на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства с фокус върху ромите 23.08.2011 504 108 504 108 0 504 108 26,67 Приключен
ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕГЛАМЕНТИ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ 26.08.2011 0 0 0 0 26,00 Прекратен
„Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” 29.11.2011 828 062 828 062 0 828 062 48,73 Приключен
Подобряване планирането и оценката на политиките в областта на труда и социалното включване 29.12.2011 0 0 0 0 21,00 Прекратен
„Изграждане и въвеждане в експлоатация на национална система за електронен обмен на данни в областта на социалната сигурност, за целите на Регламенти 883/2004 и 987/09 – EESSI” 24.01.2012 253 308 253 308 0 253 308 41,77 Приключен
Техническа помощ - 2012 21.03.2012 1 913 366 1 913 366 0 1 913 366 12,17 Приключен
Извършване на оценка на ефекта на активните политики на пазара на труда, финансирани със средства от Държавния бюджет 13.07.2012 601 966 601 966 0 601 966 36,07 Приключен
Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца 01.02.2013 213 604 213 604 0 247 628 28,00 Приключен
Техническа помощ 2013 - 2014 г. 22.04.2013 5 880 280 5 880 280 0 5 960 477 24,30 Приключен
Техническа помощ ГД ЕФМПП, МТСП 01.01.2015 - 31.1.2.2015 10.02.2015 3 485 835 3 485 835 0 3 485 835 12,00 Приключен
Техническа помощ МТСП 01.01.2008 - 31.08.2008 01.01.2008 327 702 327 702 0 327 702 8,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Управление на промяната чрез опит и знания 22.10.2012 30,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз