Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000695096 Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "6-ти септември" №21
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество" 10.09.2009 0 0 0 0 36,00 Прекратен
Укрепване на надзорните и контролни органи в ДАМТН като елемент от националната инфраструктура по качество 18.09.2012 4 450 283 4 450 283 0 4 450 283 39,00 Приключен
Повишаване на професионалната квалификация на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор 27.05.2013 63 672 63 672 0 63 672 12,00 Приключен
Подкрепа на професионалното развитие на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор 27.01.2014 51 225 51 225 0 51 225 9,00 Приключен
Изграждане на информационно-комуникационна система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и електронен регистър на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) и модули за интеграция с външни системи и регистри 27.01.2014 320 554 320 554 0 320 554 22,30 Приключен
Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008 24.04.2014 87 373 87 373 0 87 373 18,33 Приключен
Усъвършенстване и развитие на компетентностите на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор 19.06.2014 77 668 77 668 0 77 668 12,17 Приключен
Ефективно управление на ДАМТН чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси 01.09.2014 166 408 166 408 0 166 408 13,17 Приключен
Разработване и внедряване на модули за автоматизиран обмен на данни към информационна система и създаване на електронен регистър на лицата, лицензирани за осъществяване на технически надзор на СПО 01.09.2014 394 882 394 882 0 394 882 16,20 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Организацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз