Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000776363 Община Костинброд
Седалище Област: София област Oбщина: Костинброд 2230 Костинброд ул. Охрид 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Изкуството в подкрепа на образованието 17.06.2008 45 805 45 805 0 45 802 16,00 Приключен
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА КОСТИНБРОД 16.09.2008 4 285 086 4 285 086 0 4 285 086 24,00 Приключен
Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд 19.02.2009 226 473 226 473 137 162 240 751 32,00 Приключен
Развитие на социалните услуги за хора в неравностойно положение в Община Костинброд – дейност „Социален асистент”и „Домашен помощник” 29.10.2010 125 864 125 864 0 113 319 14,00 Приключен
Подобряване качеството на общинската образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност на град Костинброд 13.12.2010 1 990 934 1 987 658 3 275 1 689 510 32,20 Приключен
Превенция на риска от навонения чрез укрепване на напречното сечение и стабилизиране на коритото на р.Блато в чертите на гр.Костинброд 03.06.2011 892 473 892 473 0 847 850 24,00 Приключен
Интегриран проект за изграждане на ПСОВ - гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд 04.09.2012 78 707 825 76 341 795 18 598 469 66 320 402 39,90 Приключен
Грижи в домашна среда за независим и достоен живот 12.12.2012 121 026 121 026 0 119 696 14,00 Приключен
По-добра социална интеграция за младежите в риск 17.04.2013 2 528 2 528 0 2 204 24,00 Приключен
„Повишаване на адаптивността и квалификацията на служителите в общинска администрация на гр.Костинброд , чрез усвояване на нови и развитие и надграждане на придобити знания и умения” 14.05.2013 51 115 51 115 0 51 115 13,20 Приключен
Укрепване на организационният капацитет , екипната ефективност и усъвършенстване на професионалната компетентност на служителите от община Костинброд 04.12.2013 80 738 80 738 0 80 738 12,17 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„Партньори за по-добра местна и регионална политика“ 20.02.2012 18,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз