Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000931721 Община Шумен
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен бул. Славянски 17
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Обичам го това училище" 02.07.2008 45 009 45 009 0 44 992 16,00 Приключен
Социален асистент и домашен помощник в семейна среда 12.05.2008 69 505 62 447 26 309 62 441 12,00 Приключен
"Алтернативни услуги за успешно и устойчиво социално включване на децата и юношите от ДДЛРГ "Детелина" - гр.Шумен" 17.06.2009 244 369 244 369 0 244 303 14,00 Приключен
“Укрепване на срутище по панорамен път Шумен към туристически комплекс “Създатели на Българската държава от км 0+60 до 0+430” 25.06.2009 722 489 722 489 0 722 489 24,00 Приключен
Община Шумен - модерна администрация с мисъл за хората 12.06.2009 255 909 255 909 0 255 909 12,00 Приключен
Подобряване на градската среда в Шумен -рехабилитация на ул. Христо Ботев, централната пешеходна зона и градската градина 21.10.2009 2 805 712 2 805 712 0 2 805 712 24,00 Приключен
Социален асистент и домашен помощник в семейна среда 29.10.2010 195 506 195 506 0 179 068 14,00 Приключен
Модернизация на общинската образователна инфраструктура на град Шумен 13.12.2010 3 905 604 3 905 604 0 3 323 597 20,00 Приключен
Интервенция върху критична инфраструктура на община Шумен 03.06.2011 826 643 826 643 0 781 477 24,00 Приключен
"Изготвяне на Интегриран план за възстановяване и развитие на гр. Шумен" 23.06.2011 401 850 401 850 0 381 758 30,00 Приключен
ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН 12.07.2011 482 935 482 935 0 482 064 53,00 Приключен
"Шумен - живият град" 11.08.2011 257 717 255 616 8 543 242 836 24,00 Приключен
Община Шумен - модерно и ефективно управление на човешките ресурси в администрацията с акцент върху структурите с компетенции в здравеопазване и образование. 01.06.2011 490 439 490 439 0 465 917 12,00 Приключен
Създаване на високотехнологичен лъчетерапевтичен център в гр. Шумен 31.01.2012 6 558 282 6 413 769 144 264 6 413 860 24,00 Приключен
“Нов дом за нашите деца” 16.02.2012 1 936 796 1 936 796 0 1 936 796 28,97 Приключен
Оттука започва България 06.08.2012 2 403 645 2 289 141 125 433 2 289 141 42,00 Приключен
Корените на България 13.08.2012 390 647 390 647 0 371 115 24,00 Приключен
"Интегриран воден цикъл (ИВЦ) за гр. Шумен - II-ри етап" 19.09.2012 47 843 558 45 819 777 13 018 261 40 089 009 49,07 Приключен
„Шанс за по-достоен живот” 22.11.2012 223 554 223 554 0 204 831 15,00 Приключен
Шумен - по-доброто мястно за живеене 06.06.2013 5 888 792 5 888 792 0 5 380 142 30,00 Приключен
Създаване на готовност за следващият програмен период 22.08.2013 486 577 486 577 0 486 577 24,00 Приключен
Шумен 2020 08.11.2013 66 608 66 608 0 66 608 6,00 Приключен
“Слънчево детство” 18.09.2014 286 781 286 781 0 286 500 13,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Заедно живеем, учим и творим 17.06.2008 16,00 Приключен
Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание 17.06.2008 15,00 Приключен
Вълшебство ли е театърът 17.06.2008 15,00 Приключен
Кибер академия за малки и големи 02.07.2008 17,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
Домашен помощник в семейна среда 02.11.2010 14,13 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз