Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000615164 Община Чепеларе
Седалище Област: Смолян Oбщина: Чепеларе 4850 Чепеларе ул. Беломорска 44 Б
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Образование и развитие на младите хора - инвестиция в бъдещето на община Чепеларе 17.06.2008 40 087 40 087 0 40 081 11,00 Приключен
Социални услуги в общността - алтернативи за лица, зависими от грижа, в община Чепеларе 12.05.2008 48 590 45 849 2 810 45 190 12,00 Приключен
Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността „Ракида” в община Чепеларе, област Смолян 12.01.2009 179 826 179 826 0 179 826 34,00 Приключен
„Подкрепа за пълноценен живот за лица зависими от грижа в Община Чепеларе” 23.11.2010 180 440 180 440 0 168 266 14,00 Приключен
Създаване на условия за устойчиво развитие чрез подобряване на жизнената и работната среда и предприемане на мерки за защита от наводнения в община Чепеларе 16.03.2012 710 036 709 140 895 673 683 24,00 Приключен
„Подобряване на ефективността на общинска администрация – Чепеларе чрез оптимизиране на структурата и функциите й” 25.09.2012 80 156 80 156 0 80 156 18,00 Приключен
„ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА – ЧЕПЕЛАРЕ” 29.11.2012 187 685 187 685 0 176 055 18,00 Приключен
Подобряване компетентността и ефективността на общинска администрация Чепеларе 10.04.2013 69 540 69 540 0 69 540 12,00 Приключен
Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Чепеларе 28.10.2013 65 136 65 136 0 65 136 9,00 Приключен
Усъвършенстване квалификациите на служителите от Община Чепеларе за по-добро административно обслужване 05.08.2014 131 770 131 770 0 131 770 13,70 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз