Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000931422 Община Хитрино
Седалище Област: Шумен Oбщина: Хитрино 9780 Хитрино ул. Възраждане 45
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Инициатива за развитие на публично-частно партньорство” 06.02.2009 472 485 472 485 0 472 485 12,00 Приключен
Междурегионалното сътрудничеството, обмяната на опит, ноу-хау и добри практики за развитието на Община Хитрино 10.04.2009 0 0 0 0 18,00 Прекратен
“Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на хора с увреждания и самотноживеещи възрастни хора” 30.06.2009 97 966 92 205 7 181 89 055 12,00 Приключен
"Подкрепа за равни възможности и пълноценен живот" 29.11.2012 237 006 237 006 0 220 421 17,00 Приключен
Подобряване на управлението, чрез въвеждане на ефективни политики и партньорство при разработването на стратегически документи на община Хитрино 01.11.2013 68 946 68 946 0 68 946 9,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз