Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000565626 Община Тутракан
Седалище Област: Силистра Oбщина: Тутракан 7600 Тутракан ул. Трансмариска 31
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Подобряване на местната образователна инфраструктура на община Тутраканчрез обновяване и модернизиране на двете детски градини ОДЗ „Полет” и ЦДГ „Славянка” и преоборудване на техните кухни. 20.10.2008 822 924 822 924 0 822 924 24,00 Приключен
Организиране на дейността "Домашен помощник" в населените места на община Тутракан 13.05.2008 69 025 62 416 7 677 62 122 12,00 Приключен
Достоен живот в семейна среда чрез предоставяне на услугата „Домашен помощник” в населените места на община Тутракан 28.10.2010 176 622 176 622 0 160 954 14,00 Приключен
"Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан" 28.11.2011 501 368 501 368 0 501 368 45,73 Приключен
Преустройство и модернизиране на МБАЛ-Тутракан с предоставяне на възможност за долекуване 22.12.2011 3 147 870 3 113 271 40 051 3 120 890 24,00 Приключен
Трансмариска - древното начало на Тутракан 25.04.2012 2 256 307 1 903 595 481 878 1 903 595 27,10 Приключен
ЕФИКАСНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ – ГАРАНТИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ В МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН ЧРЕЗ ОПТИМАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАЛИЧНИТЕ РЕСУРСИ 09.11.2012 63 748 63 748 0 63 748 18,00 Приключен
По-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса в Община Тутракан чрез обучение на служителите в общинската администрация 05.04.2013 78 257 78 257 0 78 257 12,00 Приключен
Повишаване на квалификацията и компетентностите на служителите в община Тутракан 06.12.2013 86 478 86 478 0 86 478 9,00 Приключен
Интегриран план за възстановяване и развитие на Община Тутракан 20.12.2013 125 734 125 734 0 119 447 17,00 Приключен
Нови социални услуги за деца в Тутракан 18.09.2014 0 0 0 0 7,13 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
СЪЗДАВАНЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В ГРАД ТУТРАКАН 28.10.2010 14,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз